Pozitif bilim nedir?

Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)

Pozitif bilim kelimesinin ingilizcesi

n. hard science